FAU

UDE - logo

FAUs oppdrag er, på vegne av sine barn, å ivareta de foresattes interesser som gruppe. Formålet for FAU er blant annet å bidra til å skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen. Les fullstendige vedtekter for FAU.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

 

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, DSSMUKFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. På Haugen skole skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. FAU velger sin leder, nestlder og sekretær.

Film

FUG har laget filmer med gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærerutdanningen når lærerstudenter skal forberede seg på hjem-skole-samarbeidet.
Se filmen om Tillitsvalgte foreldre.

Styret: 

Styret i FAU for skoleåret 2018–2019 består av:

Leder: Shahid Dar Tlf.: 922 99 334

Nestleder: Hasim Nabi

Kasserer: Leyla Hasic

Klassekontakter og FAU-representanter skoleåret 2018/2019

 

Klasse

Navn

Mobil

E-post

Stilling

1A

Rohina Kausar

93947007

roh86@hotmail.com

FAU

1A

Natalja Taskiha

46373672

natalja.taskinas@gmail.com

KK.1

1A

Anna Kryszkiewkz

96840852

annatabola@gmail.com

KK.2

1A

Sunaj Ismailovski

48170696

sunayrabije@hotmail.com

Vara-FAU

1B

Waqas, Abdul-Basit (SMU)

48455800

waqqas.abasit@gmail.com

FAU

1B

Maricel Paole Cerda

48405770

maricel_calderon91@hotmail.com

KK.1

1B

Afsheen A. Hussain

40081603

waleed_wa_03@hotmail.com

KK.2

1B

Meral G. Oguz

47335543

sevdecigim@hotmail.com

Vara-FAU

1C

Sandra Kablar

47923707

sandra.kab@gmail.com

FAU

1C

Rene Brox

91864990

renebrox@yahoo.no

KK.1

1C

Nazifa

96978112

omarzai1@hotmail.com

KK.2

1C

Turan Yildiz

95793869

agir_nurhak@hotmail.com

Vara-FAU

1D

Yoseph Anbø

41845787

yosephande@yahoo.com

FAU

1D

Hasim Nabi (Begum) (SMU)

93651852

hasim_nabi@hotmail.com

KK.1

1D

Amna Ajmal Arfa

45414046

a_amna@hotmail.com

KK.2

1D

Nusrat Isa Haroon

48343484

nusrat.haroon@online.no

Vara-FAU

2A

Amy Hoang

46133028

tinhladau@hotmail.com

FAU

2A

Saiqa Tabassum

40013344

saiqa_t@yahoo.com

KK.1

2A

Yousra Rahali

41639225

yousra_rahali@hotmail.com

KK.2

2A

Rashda Rasool

90703212

rashda82@hotmail.com

Vara-FAU

2B

Syeda Nafisa Jafri

95556758

nafisajafri@gmail.com

FAU

2C

Rosalie Geron 

47615699

rosalie.geron@gmail.com

FAU

2C

Farzana Yasmeen

40069725

farzana_52@hotmail.com

KK.1

2C

Bautike Abudureyimu 

46276608

reyhansadier@hotmail.com

KK.2

2C

Stig Solbakken

48316855

stigsolbakken@oulook.com

Vara-FAU

2D

Afshan Shahzad

46631992

afshi11@msn.com

FAU

2D

Adeela Ahmed

91265193

aar_110@yahoo.com

KK.1

2D

Lien Tran

48353485

lien35150@yahoo.no

KK.2

2D

Selam Tekeste

46409947

selam-tekeste@hotmail.com

Vara-FAU

3A

Elsa M. Romeo

46791341

Eltweety1980@hotmail.com

FAU

3A

Mansoor Ahmad

97633750

mansoor2309@hotmail.com

Vara-FAU

3A

Natalia Edith Quintana Delpino

98044941

natalia_qd@hotmail.com

KK.1

3A

André Bratgjerd

92453205

rosevic.bratgjerd@gmail.com

KK.2

3B

Mohamad Hasim Nabi

93651852

hasim_nabi@hotmail.com

FAU

3B

Fadhia Jama Ali

46220206

aliojamio@gmail.com

Vara-FAU

3C

Leyla Hasic

98686913

leylahasic@gmail.com

FAU

3C

Mualja Mustafi

92208824

mualja@hotmail.no

KK.1

3C

Joana Bartolo Castillo

97653768

jhoanne82@yahoo.no

KK.2

3C

Saima Tariq

47374264

tariq_saima@hotmail.com

Vara-FAU

4A

Elvira Kablar Sabeta

94841806

elkablar@hotmail.com

FAU

4A

Saadia Bibi

45436393

saadia.bibi1@yahoo.com

KK.1

4A

Farzaneh Fazli

96723642

farzaneh77@hotmail.no

KK.2

4A

Naomi Boateng

94290260

boatengnaomi15@yahoo.com

Vara-FAU

4B

Arulnampi Paravasinam

40594361

arulnampi@gmail.com

FAU

4B

Mmbake Jagne

96239799

mbake@hotmail.no

KK.1

4B

Chilaja Kulananthan

90159698

vnesan@hotmail.com

KK.2

4B

Sawera Zafar Acemel Rufo

92212148

acemel19@hotmail.com

Vara-FAU

4C

Kauser Naz Hussain

96909530

kausernaz@hotmail.com

FAU

4C

Ibitoye Adebimpe Eli

96836856

adebim1911@osloskolen.no

KK.1

4C

Trmin Andom Tekle

96758582

temrin.tekle@yahoo.com

KK.2

4C

Olabisi Ibitoye

91157577

ibitoye2000@yahoo.com

Vara-FAU

4D

Rune Johansen Forstrøm

41105777

r.j.forstrom@gmail.com

FAU

4D

Fatima Zahra Dardouri Wigum

97359911

zarakunst@hotmail.com

KK.1

4D

Pathika Batra

41387540

pathikabatra@gmail.com

KK.2

4D

Siv Merethe Ødegård

90894955

siv.odegaard@gmail.com

Vara-FAU

5A

Shakeel Rehman

92049019

shakehm@hotmail.com

FAU

5A

Melek Gocmenoglu Atya 

48244293

meleka@hotmail.no

KK.1

5A

Rikke Yvonne Utengen 

99233909

rikke.utengen@hotmail.com

KK.2

5B

Elzbieta Konar

96854888

elzbieta.konar@hotmail.com

FAU

5B

Leyla Hasic

98686913

leylahasic@gmail.com

KK.1

5B

Mihaela Ardelean

97968977

ardelean_miha@yahoo.com

Vara-FAU

5C

Sakina Bougato (DS)

41521017

sakina_67@hotmail.com

FAU

5C

Sevdi Gashi

91163871

eurovask@hotmail.com

KK.1

5D

Ibrahim Bozyel

48005833

ibboa004@osloskolen.no

FAU

5D

Andrew Bergstrom

40299929

andrewbergstrom@hotmail.com

KK.1

6A

Idi Fuluryi

96812162

fulayi@yahoo.com

FAU

6A

Arfana Amin

41735718

arfana82@hotmail.com

KK.1

6B

Maymon Abukar Mohamed

96952368

maynuuna10@hotmail.com

FAU

6B

Samira Maqbool

45125786

samiramakb@hotmail.com

KK.1

6B

Elisabeth Bravo

98030144

bravoelisabeth@hotmail.com

KK.2

6B

Liliana Prade Revilla

99509043

liliana.prada2010@hotmail.com

Vara-FAU

6C

Idi Fuluryi

96812162

fulayi@yahoo.com

FAU

6C

Sigurd Lydersen

99258467

sigurd.lydersen@gmail.com

KK.1

6C

Parishor Ahmad

45001996

parishanahmadi@gmail.com

KK.2

6C

Eylem Gulep

40677084

eylo44@hotmail.com

Vara-FAU

6D

Hasim Nabi

93651852

hasim_nabi@hotmail.com

FAU

6D

Moustapha El-Sabagh

96800300

yasour75@hotmail.com

KK.2

6D

Camilla Hansen

93289696

cyhansen@hotmail.com

Vara-FAU

7A

Rosalie Mbilangan Geron

46784024

rosalie.geron@gmail.com

FAU

7A

Beena Bisht

90917757

beenabisht82@hotmail.com

KK.1

7B

Shahid Dar

92299334

shahiddar@hotmail.com

FAU

7B

Sonia Fernandez Ordenez

92650375

sonia67@hotmail.com

KK.1

7B

Azhar Iqbal

93401857

azhar.iqbal@live.no

KK.2

7B

Hayat Said

98609824

hayat65@live.no

Vara-FAU

7C

Joanna Kojder

96819120

joanna.kojder@gmail.com

FAU

7C

Trifa Karezaiy

97782362

mir_karezaiy@hotmail.com

Vara-FAU

7D

Noshaba Munir

45102323

noshabamunir11@yahoo.no

FAU

7D

Husaain Naji Merza Al-Ramahi

97970326

alramah5@yahoo.com

KK.1

7D

Tahira Ahmad

47354530

tahira19b@gmail.com

Vara-FAU

AKS-1

Waqqas Abdul-Basit

 48455800

waqqas.abasit@gmail.com

AKS-1

AKS-2

Katarzyna Barbara Bednarska

 48195667

kasia.balde@gmail.com

AKS-2

AKS-3

Saima Tariq

47374264

tariq_saima@hotmail.com

AKS-3

Sletta

Ragnhild Andersson

 90474272

ragnhild.ande@gmail.com

Sletta