Særskilt norskopplæring (SNO)

Hva inneholder en slik rett til særskilt språkopplæring?

Retten til særskilt språkopplæring betyr at eleven kan få særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/ eller tospråklig fagopplæring.

Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen gis i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære planen.

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring på sitt morsmål og norsk i ett eller flere fag. Dersom kommunen ikke kan skaffe egnede lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger. I Oslo gis det ikke morsmålsopplæring innenfor ordinær undervisningstid, så dersom foresatte ønsker morsmålsopplæring for sitt barn, kan dette gis etter at barnet er ferdig med sin ordinære undervisning. Det gis ikke tilbud om morsmålsundervisning på alle Osloskoler.