Skolens historie

Ny skolebygning - redigert

Skolen ligger vakkert plassert med god plass omkring, idrettsbane og åpne friområder, og noe av det som kjennetegnet skolen den første tiden var den vekt som ble lagt på friluftsaktiviteter og fysisk fostring.

Haugen skole var i begynnelsen bare Grendeskolen. Elevtallet og antall lærere var beskjedent det første året. Året etter ble hovedbygg og gymsal ferdigstilt. Elevtallet økte raskt, og skolen ble en av de store skolene i Oslo.

Skolens første rektor, Per Musæus, var aktivt med i planleggingen av skolens utforming og interiør. Den arkitektoniske utformingen var preget av en bevisst pedagogisk tankegang.

Om den pedagogiske plattformen var solid og godt fundert, er det vel i ettertid et spørsmål om det byggtekniske var av samme kvalitet. Skoleanlegget var preget av nøktern og moderne design, med et materialbruk som senere skulle vise seg helsefarlig. Asbesten i veggene måtte "kles inn" på en forsvarlig måte, noe som satte grenser for skolens virksomhet.

Etter hvert som elevtallet i området steg, er det blitt vedtatt en strukturendring for skolene i Furusetområdet. Gran skole ble bestemt nedlagt, det ble bygget en ny, flott ungdomsskole i Gransdalen, Granstangen, og Haugen skole ble omorganisert til en ren barneskole som skulle omfatte elever som opprinnelig soknet til Gran skole i tillegg til Haugens egne elever. Til skolestart 2015 stod det ferdig et flunkende nytt skolebygg på Haugen samtidig som man startet på en totalrehabilitering av hovedbygget. I denne perioden måtte elevene på 6. og 7. trinn gå på Gran skole fordi det ikke var plass på Haugen.

Les mer om Haugen skoles historie