Lesing og skriving

Satsingsområder

  NISK – Norsk Intensiv SpråkKurs

Les mer om nisk

LUS – Leseutviklingsskjema

Les mer om LUS

Hvordan skriver elever på LUS 13 15 og 18?

Elevtekst LUS 13

Elevtekst LUS 15

Elevtekst LUS 18A

Elevtekst LUS 18B
TIEY (Tidlig Innsats Early Years)

 Les mer om TIEY

FAIF (FAgtekst I Fokus)
Les mer om FAIF
Lese- og skriveopplæringsplan