Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Elevene, som etter kontaktlærers vurdering har behov for leksehjelp, blir gitt et skriftlig tilbud som foreldrene kan takke ja eller nei til.

Eleven som får tildelt plass på leksehjelpen har denne til foresatte eventuelt gir skriftlig melding om at de ikke lenger ønsker tilbudet. Elevene må følge reglene på leksehjelp og kan ved gjentatte brudd på disse, risikere å miste plassen. Det føres oppmøtelister hver gang, og eleven må levere melding ved fravær/fri.

Skolen presiserer at det er foresattes ansvar å følge opp leksene, selv om elevene går på leksehjelp