Vår profil

Jente i klasserom

Haugen skole er en 4 parallellers barneskole som ligger idyllisk til på grensen mellom Alna og Stovner bydel nordøst i Groruddalen.

Skolen er totalrehabilitert med plass til 840 elever. Fra skoleåret 2017/18 har vi 650 elever og 90 ansatte. Vi har en by-omfattende spesialgruppe med 9 elever. Skolens Aktivitetsskole tilbyr gratis kjernetid for 1. og 2. klassingene. Til sammen har AKS 230 påmeldte elever.

Vi bruker Tidlig Innsats/Early Years (TIEY) som metode i opplæringen av elevene på 1.-3. trinn. Skolen har 4 MerLæringslærere. På mellomtrinnet bruker vi Fagtekst i Fokus (FaIF) som prinsipp for undervisningen vår.

Skolen jobber systematisk med læringsmiljøet, og har de to siste årene hatt gode resultater på Elevundersøkelsen.