Vår profil

Jente i klasserom

Haugen skole er en  barneskole som ligger idyllisk til på grensen mellom Alna og Stovner bydel, nordøst i Groruddalen. 

Skolen har ca 620 elever fordelt på fire klasser på hvert trinn og om lag 120 ansatte. Aktivitetsskolen (AKS) har 330 elever fordelt på 1.– 4. trinn. AKS har tilbud om  inntil 12 timer gratis opphold per uke (kjernetid) etter skoletid for elevene på 1.– 4. trinn.

Skolen er totalrehabilitert og har blitt en moderne og flott skole, med en kapasitet på 840 elever.

Vi jobber for å utvikle elevenes grunnleggende kompetanse i alle fag. På 1.-3. trinn bruker vi undervisningsprinsippet "Tidlig Innsats – Early Years (TIEY)".  På mellomtrinnet  jobber vi med det vi kaller "Fagtekst i Fokus"  som er en videreføring av TIEY-prinsippet.

Vi jobber hver dag for at elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen med fokus på læring.

Skolens motto er "Jeg kan, jeg vil, sammen skal vi få det til!

På Haugen skole utvikler vi kreative, skapende og samarbeidende mennesker som lærer å lære."