Vår profil

Jente i klasserom

Skolen har om lag 650 elever og 85 ansatte.

Skolen er fra skoleåret 2017/2018 totalrehabilitert, og står nå ferdig i ny drakt. vi har nå plass til 800 elever.

Vi bruker Tidlig Innsats/Early Years (TIEY) som metode i opplæringen av elevene på 1.-3. trinn og tilbyr Ny Start i lesing og regning for elever som trenger det.

På mellomtrinnet bruker vi Fagtekst i Fokus (Faif).

Skolen ligger idyllisk til på grensen mellom Alna og Stovner bydel.