Vår profil

Jente i klasserom

Skolen har om lag 400 elever og 60 ansatte.

For tiden totalrehabiliteres skolen, og den vil stå ferdig i ny drakt til skolestart i august 2017. Da vil vi ha plass til 800 elever.

Vi bruker Tidlig Innsats/Early Years (TIEY) som metode i opplæringen av elevene på 1.-3. trinn og tilbyr Ny Start i lesing og regning for elever som trenger det.

Skoleåret 2015/2016 har vi startet opp med Fagtekst i Fokus (FAIF) i opplæring av elevene på mellomtrinnet.

Skolen ligger idyllisk til på grensen mellom Alna og Stovner bydel.