Ordensregler

Elevene på skolen vår skal: 

 • Møte presis
 • Møte forberedt 
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden


Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Være til stede 
 • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Følge skolens regler for melding av fravær
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

 Mobiltelefon og smartklokker

 • Mobiltelefonen skal være avslått så lenge man oppholder seg på skolens område. Mobiltelefonen kan brukes i skoletiden i spesielle tilfeller etter avtale med lærer.
 • Mobiltelefoner og smartklokker som brukes i skoletiden vil bli tatt vare på av lærer til skoledagen er over. Vi henstiller til foresatte om ikke å ringe eller sende melding. 

Oppførsel som ikke aksepteres på skolen vår: 

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å jukse eller forsøke å jukse
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Bruke tobakk/snus 
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

Her kan du lese hele ordensreglementet for Haugen skole.

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.