Driftsstyret

Driftsstyret ved Haugen skole 

Foreldrerepresentanter: Gry Rønjum og Kim André Kopperud

Politisk representant:      Trude Tangen Fjeld og vara Villy Astor Johan Bendiksen

                                            Olav Mellum og vara Nils Johan Jørgensen

                                            Frode Hjelde og vara Else Marie Mjærum

Ansattrepresentant:         Gro Haraldsen

                                             Åse Furunes og vara Heidi Muren

Leif Arild Haaland, sekretær

Innkallinger med sakspapirer legges til gjennomsyn i Portalen.

Referater ligger på hjemmesiden.