Driftsstyret

 Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Her kan du laste ned driftsstyrereglement i PDF.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyret ved Haugen skole består av:

Foreldrerepresentanter:   Gry Rønjum og Kim André Kopperud

Eksterne representanter:   Trude Tangen Fjeld og vara Villy A J Bendiksen     

                                            Olav Mellum og vara Nils Johan Jørgensen

                                            Frode Hjelde og vara Else Marie Mjærum

Ansattrepresentanter:       Gro Haraldsen

                                            Åse Furunes og vara Heidi Muren

Leif Arild Haaland, sekretær

Innkallinger med sakspapirer legges til gjennomsyn i Portalen.

Referater legges på hjemmesiden i boksen til øverst til høyre på siden.