Om Haugen Aks

AKS-figurer-blå

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena før og etter skoletid. AKS skal i samarbeid med skolen styrke barnas faglige og sosiale utvikling.

Aktivitetsskolen Haugen

Aktivitetsskolen Haugen har i skoleåret 2019/20 ca. 330 barn. 1. og 2. trinn holder til Grendeskolen. 3. og 4. trinn har lokaler i skolebygget bygg B. Vi har 100% sambruk med skolen.

Vi vil legge til rette for varierte utfordringer og læringsstøttende aktiviteter for barna før og etter skoletid. Sammen med skolen videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom varierte aktiviteter som gir mestringsfølelse. I hverdagen vil vi være lyttende voksne, noen barna kan snakke og diskutere med, søke trygghet hos og trives med. Vi kan tilby et godt og trygt sted der foresatte kan være sikre på at barna har det bra.

Gratis Aktivitetsskole for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020.

Barnet ditt kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken og 2 dager i skolens ferier.

Du kan få heldagsplass til redusert pris. Da kan barnet ditt være på AKS før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i juli.

En heldagsplass vil koste fra 229 til 972 kroner pr. måned avhengig av inntekt.