Miljø og FN

Haugen skole

  • 650 elever
  • 85 ansatte
  • "Nye" Haugen skole ferdig rehabilitert til skolestart 2017
  • Vi bruker Tidlig Innsats/Early Years på 1. – 3. trinn
  • Ny start lesing og regning
  • Fagtekst I Fokus (FAIF) på mellomtrinnet
  • Flotte uteområder

 

 

 

Drawing of a city