Haugen skole

  • 620 elever
  • 120 ansatte
  • "Nye" Haugen skole sto ferdig rehabilitert til skolestart 2017
  • Vi bruker Tidlig Innsats/Early Years på 1.–3. trinn
  • Ny start lesing og regning
  • Fagtekst I Fokus (FAIF) på mellomtrinnet
  • Flotte uteområder

Foreldrepulsen

Foreldrepulsen er et tilbud til deg som har barn på Haugen skole. Hver uke publiseres en artikkel som kan være interessant for deg som forelder. Denne ukas tema er "Drukning skjer ofte i lek, nær land." Les mer her