Skolehelsetjenesten

Helsesøster Grete Synnøve Jensen er på skolen hver dag.

Hun kan nås på tlf.: 469 07 831 eller e-post: grete.jensen@bsr.oslo.kommune.no

Helsesøster Hanne Høiberg fortsetter i 30% stilling. Hun kan fortsatt nås på tlf.: 922 94 711 eller e-post: hanne.hoiberg@bsr.oslo.kommune.no

Helsesøsters kontor er i underetasjen i A-bygget (ved siden av samlingssalen).

Bydelspsykolog Agnethe Smith Wiker er på skolen onsdagi ulike uker.

Skolelege Kjetil Skaaraas er på skolen tirsdager i ulike uker. 

Øvrig informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo finnes her: