Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

DKS

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Programmet har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Hva er DKS for elevene?
Skolene jobber aktivt med å utvikle elevenes kreative evner og nysgjerrighet. DKS har et eget program for hver skole, som sørger for at alle elever skal få ulike kulturelle opplevelser gjennom hele skoleåret. DKS sine oppsetninger sammen med innslag av kunst og kultur i flere fag bidrar til nettopp dette.

Gjennom DKS sine oppsetninger, vil elevene få uttrykke seg gjennom kunst, og la seg bevege av kunst, reflektere over kunst og bruke kunst til å reflektere. Eleven vil for eksempel møte:

  • Visuell kunst på museum, og bildekunstnere i klasserommet
  • Skuespillere i skolens samlingssal, og store teateroppsetninger på nasjonale scener
  • By-historie og fortellinger om nær og fjern fortid
  • Konsert på skolen og musikkverksted
  • Forfattere som fremfører dikt, og setter i gang skriveprosesser
  • Kinofilm og møte med regissøren, og filmkunstverksted på skolen

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk; scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.