Læringsstøttende aktiviteter

Glade skoleelever, illustrasjon

Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen.

På Haugen Aks kan du blant annet følge med på ukeplanen, hjemmesiden og faceboksiden vår. Dette har også blitt synligjort på ukeplanen til skolen.

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. For å få til dette må det legges til rette for, og etableres, et planmessig og strukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens lokale planer.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".  

I dokumentlisten kan du se eksempler på læringsstøttende aktiviteter i Aks.