Strategisk plan

Vi viderefører arbeidet med å styrke elevenes lese, skrive og regneferdigheter. Et annet viktig satsingsområde er fokus på skolemiljøet bla. gjennom aktiv inspeksjon, styrket bemanning ute i friminuttene, klare regler og rutiner for elever og ansatte. Skolen gjennomfører også egen lokal elevundersøkelse flere ganger i året.

Haugen Aktivitetsskole (AKS) tilbyr gratis kjernetid for alle 1. og 2. klassinger, og fra høsten 2017 for både 1., 2. og 3. klassingene. Skolen og AKS jobber tett sammen for å styrke elevenes faglige og sosiale ferdigheter.