Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Leder for Aktivitetsskolen:

Aziza Moquim
Telefon:  47 68 81 73
Epost: aziza.moquim@ude.oslo.kommune.no

 Postadresse: Aktivitetsskolen Haugen, Høybråtenveien 4, 1055 Oslo

 Kontaktpersoner på basene:

 1. klassebasen (Bygg B):

Baseleder:

Marthe Haug
Telefon: 94 87 23 42

Epost: marthe.haug@osloskolen.no

 Sletta 1. etg. (elever i 3. og 4. klasse) Rød Paviljong

Baseleder:

Hanane Naoum
Telefon: 94 85 61 53
Epost: hanane.naoum@osloskolen.no

 Sletta 2. etg. (2. klasse) Rød paviljong

Baseleder:

Gro Haraldsen

Telefon: 94 85 85 21

Epost: gro.haraldsen@osloskolen.no