Skolemiljøutvalget

smu

 Skolemiljøutvalget skal sikre at elever og foreldre får økt innflytelse på skolehverdagen. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. U.dir. har laget en veileder for elever som sitter i skolemiljøutvalget. Les den her.

Skolemiljøutvalget på Haugen skole 2019-2020

Representant for elevene: Mariam Fulayi 7C og Mohannad Hadi 6D

Representant for de ansatte: Marianna Pasztor

Representant for de foresatte: Waqqas Abdul-Basit og Selvina Cakir

Politisk representant: Olav Mellum

Representant for ledelsen: Sukhvinder Kaur, assisterende rektor

 

Siden oppdateres