Skolemiljøutvalget

smu

 Skolemiljøutvalget skal sikre at elever og foreldre får økt innflytelse på skolehverdagen. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. U.dir. har laget en veileder for elever som sitter i skolemiljøutvalget. Les den her.

Skolemiljøutvalget på Haugen skole 2016-2017:

Representant for elevene: Sara Sabeta og Kavin Selvakumar

Representant for de ansatte: Marianna Pasztor

Representant for de foresatte: Mohammad Hasim Nabi og Saithiaseelan Gowrikumar

Politisk representant: Olav Mellum

Representant for ledelsen: Gry Wikborg