Skolemiljøutvalget

smu

 Skolemiljøutvalget skal sikre at elever og foreldre får økt innflytelse på skolehverdagen. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. U.dir. har laget en veileder for elever som sitter i skolemiljøutvalget. Les den her.

Skolemiljøutvalget på Haugen skole 2018-2019:

Representant for elevene: Avan Abdil Abdulaziz og Fezan Ahmed Dar

Representant for de ansatte: Marianna Pasztor

Representant for de foresatte: Waqas Abdul-Basit og Hasim Nabi

Politisk representant: Olav Mellum

Representant for ledelsen: Gry Wikborg