Svarene på Elevundersøkelsen viser at elevene trives på Haugen skole.

Elevundersøkelsen

Her er noen av resultatene:

95,5% av elevene på svarer at de trives svært godt/godt

97% av elevene svarer at de har noen å være sammen med i friminuttene og at de trives svært godt/godt i friminuttet.

97,6% av elevene svarer at de opplever at lærerne har tro på at de kan gjøre det bra på skolen.

96,7% av elevene svarer at de opplever at lærerne behandler dem med respekt.

94,4% av elevene opplever ikke mobbing på skolen.