Smitteforebyggende tiltak på Haugen skole. Oppdatert 10.03.

Coronavirus

Vi vil oppfordre ansatte og elever til å vaske hendene ofte. Vi vil også styrke renholdet på skolen. Vi oppfordrer dere til å snakke om at det viktig å vaske hendene ofte hjemme, og til å vaske hendene før elevene kommer på skolen, og når de kommer til skolen. Husk at elever som er syke  skal holdes hjemme.  Vi oppfordrer også til å følge med på Oslo kommunes nettsider og helsenorge.no de nærmeste dagene, for å følge med på om det kommer nye råd fra helsemyndighetene.  

Det er gjort noen endringer ifh til anbefalinger rundt klemming og håndhilsing. Det anbefales at dette ikke gjøres. Elevene skal fortsatt trøstes.