Pilotprosjektet MerÅpen skole

 1. Hva er pilotprosjektet Meråpen skole?
 2. Hvilke skoler er med i piloten?
 3. Hvordan søker du om å låne eller leie lokaler på en av pilotskolene?
 4. Bakgrunn for pilotprosjektet
 5. Hvem er ansvarlig?

Kort om pilotprosjektet

 • Pilotprosjektet skal få på plass en enklere digital løsning for lån og leie av skoler
 • Piloten har pågått siden januar 2018 og avsluttes i juni 2020
 • Haugen skole, Lusetjern skole, Marienlyst skole, Mortensrud skole, Vahl skole, Veitvet skole og Årvoll skole er med i piloten.
 • Prosjektet skal også gjennomgå dagens regelverk, med mål om å forenkle det

Hva er pilotprosjektet Meråpen skole?

Målet med pilotprosjektet er å få på plass en digital løsning for lån og leie av skoler som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig, både for leietaker og utleier. Den nye digitale løsningen blir tatt i bruk i løpet av vinteren 2019. I mellomtiden benyttes et midlertidig digitalt søknadsskjema for de fem pilotskolene.

I pilotprosjektet skal vi:

 • Utvikle et system som gir en tydelig oversikt over hvilke rom som er tilgjengelig, hva de egner seg til, og hva slags kapasitet og fasiliteter de har.
 • Gjennomgå dagens regelverk for å se om vi kan gjøre det enklere for alle, men samtidig følge lovpålagte krav og være sikkert nok for skolene.
 • Se på hvordan låne- og leietakere opplever informasjonen rundt lån- og leieforholdet og søknadsprosessen.

Hvilke skoler er med i piloten?

Hvordan søker du om å låne eller leie lokaler på en av pilotskolene?

I pilotperioden har vi et midlertidig digitalt søknadsskjema. Gå til siden for lån og leie av skolelokaler for å lese betingelser og sende søknad:

Bakgrunn for pilotprosjektet

Pilotprosjektet startet etter at Oslo kommune høsten 2017 gjennomførte en forstudie av frivillighetens tilgang på kommunale lokaler, med fokus på skoler. Forstudien er en oppfølging av frivillighetsmeldingen "Engasjement og deltagelse – Frivillighet i Oslo i 2016". Et av Frivillighetsmeldingens hovedmål er at "flere av kommunens lokaler, uterom og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne og fylles med frivillig aktivitet".

Hvem er ansvarlig?

Kulturetaten leder pilotprosjektet sammen med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg.

Kulturetaten har tett dialog med Oslo musikkråd og Ungorg som deltar i pilotprosjektet.

Kontakt oss

Prosjektleder Harald Arnesen