Lån og leie av lokaler ved Haugen skole

Haugen skole er en av sju skoler som er med i Prosjekt Meråpen skole – et pilotprosjekt for utlån og utleie av skolen. 

Søknadsfrist 1. juni og 1. november  

Søknadsfristen for høstsemesteret eller for hele skoleåret er 1. juni. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. november. Låne- og leietakere som allerede har avtale om sesonglån/-leie ved skolen vil bli prioritert ved tildeling.

Du kan også søke om lån/leie av skolelokaler til enkeltstående arrangementer. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

Prosjekt Meråpen skole

Målet med pilotprosjektet er å få på plass en digital løsning for lån og leie av skolelokaler som gjør prosessen enkel, trygg og oversiktlig, både for leietaker og utleier. Det er ønskelig at flere lokaler i Osloskolen kan gjøres tilgjengelige for frivilligheten når skolen selv ikke har behov for å bruke lokalene, og å teste ulike modeller for tilsyn i forbindelse med utlån/utleie. 

Ved Haugen skole er det ønskelig å prøve ut utlån/utleie av skolens lokaler uten tilsynsvakt. Det vil si at det blir meget viktig å sikre at lån/leietakere får nødvendig opplæring for å bli autorisert til å benytte lokalene. Dette vil bli fulgt opp i prosjektet, i samråd med skolen.

Innføring av den nye digitale løsningen er dessverre forsinket, men vil etter planen bli tatt i bruk i løpet av høsten 2019. I mellomtiden benyttes et midlertidig digitalt søknadsskjema for de sju skolene i prosjektet.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes nettsider