Vi åpner skolen for elevene på 1.-4. trinn mandag 27. april

Illustrasjon.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

Ha godt renhold

Vaske felles utstyr jevnlig

Vi deler ikke personlig utstyr som penal og læringsbrett

Være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og AKS

Ha undervisning og samlinger i mindre grupper, kohorter

Holde avstand til hverandre

 

Smittevern:

Eleven har med 2 matpakker og ferdigfylt vannflaske hver dag ( det vil ikke være melkeservering i skoletiden og heller ikke matservering på AKS)

Eleven vasker hender før de drar hjemmefra.

Elever vasker hender med en gang de kommer inn på skolen.

Elevene vasker hender etter toalettbesøk

Elevene vasker hender før og etter måltid

Hvis barnet er sykt må det holdes hjemme. Blir barnet sykt i løpet av skoledagen, vil skolen ringe foresatte.

Barnet må hentes så raskt som mulig på avtalt hentested, post 1, 2 , 3 eller 4.

 

Henting og levering av barn:

Det blir satt opp faste poster for henting  og levering av barn.

Foresatte skal ikke inn i skolegården på grunn av smittevern.

Postene bir tydelig markert med 1, 2, 3 og 4.

Dere har fått tilsendt kart der det er tegnet inn henteposter (gul farge).                             

Kartet ser du også i boksen til øverst til høyre på siden.

 

Organisering av skoledagen og AKS:

Elevene i klassen blir delt i 2 kohorter (grupper). Disse inndelingene vil også være på AKS. Skoletid og kjernetid på AKS vil være:

Kohort 1 kl.8:30 -15.00

Kohort 2 kl. 08:45-15.15

For barn med helsdagstilbud på AKS vil åpningstiden være kl.8.00-16.00.

Vi ønsker å spre oppstart og avslutning for elevene mest mulig.

Dette skal gå bra, dette får vi til sammen!

 

Kart over leverings- og henteområder