Ny utstilling i studiehallen til 5. trinn

3

I kunst og håndverk er femteklassene er delt i to grupper. Den ene gruppen har jobbet med å tegne Pokémons, mens andre halvdel har laget linosnitt av fugler, med fokus på bevisst bruk av linjer og linjeretning. Disse målene har vi jobbet med:  

Elevene skal kunne:

 -bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid        

 -benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

-samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde.