Leirskolebesøk for familier med flerkulturell bakgrunn

Leirskole

Å reise på leirskole sammen med klassen sin er veldig vanlig i Norge, og de fleste skolene gjør det, men det er få andre land som gjør dette. Derfor ønsker vi nå å gi familier med flerkulturell bakgrunn muligheten til å besøke en leirskole, og se hva som gjøres der. På den måten håper vi å gjøre dere mer kjent med og trygge dere på at leirskole er en flott og trygg læringsplass. Les mer om tilbudet og hvordan man melder seg på her.