Hilsen fra Granstangen skole

Granstangen

Velkommen som ny elev og foresatt på skolen vår!

Vi gleder oss til å møte dere!

På Granstangen jobber vi etter disse seks karaktertrekkene

samvittighetsfull

optimistisk

målbevisst

nysgjerrig

selvkontroll

utholdende

Dette jobber vi med fordi vi vet at disse egenskapene vil hjelpe alle mennesker nærmere målene sine, både faglig og sosialt. Det er også derfor slagordet i logoen vår er "vi bygger karakter". For å gjøre arbeidet vårt levende, er det ofte disse karaktertrekkene vi trekker fram når vi snakker med elever og foresatte om prestasjoner. Byggesteinene i logoen viser at med ny lærdom og nye bekjentskaper, skal vi bygge stein på stein ut fra hver enkelt elevs utgangspunkt.

Nå er skolen stengt, og vi får dessverre ikke gjennomført skolebesøk for nye elever og foresatte, slik vi pleier. Men vi håper å klare det før sommerferien. I mellomtiden må vi nøye oss med å sende ut informasjon skriftlig. Vi vil også publisere en video til alle dere på fredag. Den finner dere på Instagram, og kontoen vår kan søkes opp med @Granstangenskole. Vi vil også publisere den på hjemmesiden www.granstangen.osloskolen.no

Vi ønsker å gi dere en liten forsmak på hva som venter på Granstangen skole. Derfor har vi utarbeidet noen punkter, som vi vil snakke mer om så snart vi får lov til å møtes. Spørsmål til skolen kan rettes til postmottak@granstangen.oslo.kommune.no

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Eller besøk hjemmesiden vår på www.granstangen.osloskolen.no

Vårt motto er "Vi bygger karakter – med kjærlighet og kunnskap skaper vi fremtiden". Sammen skal vi bygge et trygt, raust og utviklende skolemiljø! Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

Noen nøkkelopplysninger om oss på Granstangen skole
Det er selvfølgelig mye å sette seg inn i, men et kort utdrag får du her:

Skolen stod ferdig i 2015, og vi er stolte og glade for å ha et moderne og godt skolebygg med fine uteområder.
Granstangen ungdomsskole har ca. 400 elever og 45 ansatte, fordelt på 3 trinn.
Hver klasse har 2 kontaktlærere, som har et spesielt ansvar for oppfølging av 15 av klassens elever hver. Hvilken klasse elevene havner i og hvilken kontaktlærer dere får, får dere vite i august når oppstart nærmer seg.

Skolen har et eget miljøteam. Miljøteamet består av 3 miljøarbeidere som har ansvar for å forsterke et trygt og godt klasse- og skolemiljø. Miljøarbeiderne har bl.a. åpen skole tirsdag kveld, der elevene kan hygge seg og være sammen.

På skolen har vi kantine med 2 medarbeidere som hver dag serverer en enkel gratis frokost, og i tillegg kan du kjøpe varm og kald lunsj og drikke. Elevene får et kantinekort som fungerer kun på skolens betalingssystem, som foresatte enkelt kan fylle på og holde oversikt over på nett.

Undervisningen
I fagene norsk, matematikk, engelsk, mat og helse, musikk og enkelte utvalgte fag på hvert trinn har vi forhøyet voksentetthet og gruppedeling på tvers av klassene. Det betyr at mye undervisning foregår i grupper med 15-20 elever, på denne måten sikrer vi tett oppfølging av hver enkelt elev.

Vurdering

På ungdomsskolen får elevene karakterer i fagene. Disse kommer som terminvurderinger 2 ganger i året. Høstterminen avsluttes i januar, mens vårterminen avsluttes i juni. I mellomtiden er vi opptatt av å gi elevene god underveisvurdering og fremovermeldinger i fagene, slik at fokuset rettes mot å utvikle det faglige underveis gjennom terminen.

Hilsen oss på Granstangen skole

Ved rektor

Mats Thyli