Har du lyst til at barnet ditt skal delta i organiserte fritidsaktiviteter, men har ikke råd til deltakeravgift?

 Bydel Alna ønsker at flere barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og har satt av midler til å dekke avgifter til familier med lav inntekt. Ta kontakt med laget, foreningen, organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De vil søke for dere. Barnet må være bosatt i Bydel Alna.

 Lenke til søknaden:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge/