God sommer

Sommer

 For alle som jobber på Haugen er det viktig at elevene trives og lærer når de er på skolen. Det er derfor gledelig at elevene på Elevundersøkelsen og skolens egne undersøkelser svarer at de trives godt på skolen, og at de har noen å være sammen med i friminuttene. Dette bekreftes gjennom besvarelsen på Foreldreundersøkelsen, hvor over 90% av de foresatte svarer at deres barn trives på skolen og har noen å være sammen med i friminuttene.

Planleggingen av neste skoleår er godt i gang. De fleste som skal jobbe her til høsten er allerede på plass.  Vi vil legge ut informasjon om skolestart på skolens hjemmeside i begynnelsen av august. For mange er 8 uker sommerferie lenge, jeg oppfordrer alle til å lese en god bok i ferien. En bok kan man lese samme hvor man befinner seg i verden.

Jeg ønsker dere alle en fin sommerferie og velkommen tilbake på skolen 20.8.