Vil du jobbe som kontaktlærer på Haugen skole?

Lærer i klasserom

 Vil du vite mer om stillingene, gå inn her. For spørsmål kontakt rektor Leif Arild Haaland eller assisterende rektor Gry Wikborg.