Foreldremøte 4. trinn

Det vil være felles informasjon for alle klassene i samlingssalen den første halvtimen. Deretter går klassene til klasserommene sine for klasseforeldremøter.