SkoleSMS

SkoleSMS

Foresatte har muligheten til å:

  • Sende SMS til læreren når barnet er sykt.
  • Enkelt svare på SMS fra skolen.

Skolen vil på sin side bruke tjenesten til viktige beskjeder som:

  • Påminnelse om foreldremøter.
  • Påminnelse om utviklingssamtaler.
  • Turdager.
  • Oppfølging av enkeltelever etter avtale mellom lærer og foresatt.
  • "Gladmeldinger".

Hvordan sende SMS til skolen?

For å melde fra om sykt barn etc, sender foresatte en SMS med teksten:

  • HAU -mellomrom-klasse-mellomrom tekst til 594 47 270

Eks.: Hvis du har en elev i 5A, sender du slik: HAU 5A Josef er syk i dag. Hilsen mor til Josef til 594 47 270.

Denne teksten vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse og/eller mobil.

Vi ønsker også en melding i meldingsboka dagen(e) etter, da SMSen er ment som informasjon

Dersom man vil sende en melding til skolen,må man åpne en ny melding, altså ikkebesvare en tidligere melding.

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil, og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og den vil ikke bli delt med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

VIKTIG! Dette systemet henter informasjon fra skolens dataregister og det er avgjørende at skolen til en hver tid har riktig telefonnummer.