Velkommen til sommerklubben 2019 på Aktivitetsskolen Haugen

Sommerklubbilde

Aktivitetsskolen åpner igjen 01. august etter sommerferien og vi vil være på Grendeskolen fra 07.30 til 17:00 i uke 31, 32 og 33. Vi slår sammen basene i disse tre ukene.  

Vi kan nås på tlf: 948 58 521(1. klasse) 948 72 342 (2. klasse) og 948 56 153 (3. og 4. klasse)

Også i år tilbyr vi både gratis og betalte aktiviteter. Haugen Aktivitetsskole har valgt noen spennende aktiviteter som vi mener barna kan ha lyst til å delta på.

Praktiske opplysninger

Frist for påmelding er satt til mandag 06.05 og det er viktig at fristen overholdes. For dere som har lyst til å delta på aktiviteter som koster penger blir det ikke mulig å velge disse etter denne datoen. Ingen leverer penger for aktiviteter ved påmelding. Betalingen vil bli lagt til augustfakturaen. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsslippen leveres på basen eller sendes på e-post.

For 1. og 2. klasse:  Marthe1206@osloskolen.no

For 3. klasse :  Gro0706@osloskolen.no

For 4. klasse:  aziza.moquim@ude.oslo.kommune.no 

Oppmøte: Senest kl. 09.00 hver dag hvis ikke annet er angitt i programmet.

Retur fra turer: Vi er tilbake fra turene senest kl.15.00 hver dag om ikke annet er angitt i programmet.

Matservering: Det er ikke matservering i sommerklubben. Husk å sende med to matpakker og vannflaske. Husk at det ikke er lov å ha med nøtter/nøttepålegg, brus eller godteri.

Klær: Viktig at barna er kledd etter været, og har skift på plassene sine.

Betaling: Avgift for betalte aktiviteter legges i augustfaktura.

Lommepenger: Det er kun lov å ha med lommepenger der det er spesifisert i programmet.

Fravær: Om barnet ditt ikke kommer på de påmeldte dagene, er det viktig at dere ringer oss innen kl. 08.00 på morgenen og gir beskjed.

Barn med gratis tilbud

 De med gratis tilbud har kun to dager til disposisjon: mandag og onsdag fra kl. 09-15

Vi gleder oss til å være sammen med dere i denne tiden.

Aks åpner igjen 01.08.19 etter sommerferien. Aks er stengt 16.08 på grunn av planleggingsdagen.

Første skoledag etter sommerferien er 19.08.2019