Planleggingsdager på AKS

Etter de nye forskriftene for AKS, datert 28.05.2018 er det blant annet åpnet opp for at AKS kan holde stengt i skolens planleggingsdager. Dette gir oss mulighet til å ha alle som jobber med barna deres med på planleggingen om hvordan vi best mulig tilrettelegger dagene og aktivitetene for barna. For at dette skal ha minst mulig konsekvenser for barn og foresatte har vi foreslått, og fått gjennomslag i skolens driftsstyre til å stenge for planleggingsdag 31. mai og 17. august i 2019.

Håper på forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper dette vil gi dere som foresatte.

Mvh

Aziz Moquim                                                                                   

Aks-leder Haugen Aktivitetsskole