Lokale planer

AKS - logo

 Lokal plan Fysisk akt 2016-2017

Lokal plan kunst, kultur og kreativitet 2016-2017

Lokal plan mat og helse 2016-2017

Lokal plan natur, teknikk og miljø 2016-2017.

Halvårsplan for 1. trinn våren 2017

Halvårsplan for 2. trinn våren 2017

Halvårsplan for 3. og 4. trinn våren 2017

 

Det er også laget en lokal tilpasning til Oslostandarden for Aktivitetsskolen. Den finnes her.