Informasjon til foresatte

AKS - logo

Byrådet i Oslo har kommet med forslag til nye takster for aktivitetsskolen. Mer informasjon om dette finnes i dokumentlisten til høyre.