AKS deltar dette skoleåret i “Prosjekt Lesing og Regning”.

Skap

Det vil være minimum to læringsstøttene aktiviteter hver uke per trinn som ivaretar sammenhengen mellom undervisning og AKS faglig og sosial.

 Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene.

 Vi skal ikke slutte å leke på AKS, men vi skal knytte læringsstøttende elementer inn i leken.

 Prosjektet skal bidra til:

                   - Å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter

                  - Å bidra til elevenes faglige utvikling

                   - Å bidra til økt samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen

                   - Å sikre et bredt spekter av aktiviteter i tråd med målområdene i Rammeplanen

                   - Økt kompetanse i Aktivitetsskolen

                   - Økt deltakelse i Aktivitetsskolen