Inntektsgrenser for oppholdsbetaling

Grunnbeløpet justeres hvert år per 1.mai. Inntektsgrensene er 2,25G og 4G for foresatte i Aktivitetsskolen.

Fra 1.5.2018 er satsene slik: 2,25G = 217 998 kr, 4,00G = 387 552 kr

Ettersom foresatte skal betale på forskudd, blir disse inntektsgrensene fakturert først for august. 

All kompensasjon for for mye betalt i mai og juni vil bli beregnet sentralt etter sommeren.