Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Barna er delt inn i 3 baser (avdelinger):

Elever på 1. trinn.

Baseleder: Marthe Haug, tlf.: 94 87 23 42

Epost: Marthe1206@osloskolen.no

Assistenter:

Ajten Rustem

Karine Haraldsen

Ayesha Qureshi

 

Elever på 2. trinn.

Baseleder: Gro Haraldsen, tlf.: 94 85 85 21

Epost: Gro706@osloskolen.no

Assistenter:

André Desmot

Andrea Goli Berenjani 

 

Elever 3. og 4. trinn

Baseleder: Hanane Naoum, tlf.: 94 85 61 53

Epost: Hanaa011@osloskolen.no

Assistenter:

Baran Oguz

Simen Kjeverud

 

De fleste aktivitetene våre foregår her eller på skolens område. Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena i nært samarbeid med skolen. Den skal tilby læringsstøttende aktiviteter innenfor disse områdene:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Leksearbeid og fordypning
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Det er "Rammeplanen for Aktivitetsskolen" som definerer disse målområdene og på Aktivitetsskolen Haugen har vi utarbeidet en lokal plan for vært målområde.
Gjennom uka er vi innom de ulike områdene via ulike tilnærmingsmetoder. De som er ansvarlig for at barna opplever en variert og spennende hverdag er de ansatte som jobber her. Personalet vårt utgjør et mangfold vi er stolte av og det er de forskjelle personene i personalgruppa og interessene deres som gjør at vi kan gi barna et bredt og attraktivt tilbud.