Planleggingsdager på AKS

Skrivebok og penn

Etter de nye forskriftene for AKS, datert 28.05.2018 er det blant annet åpnet opp for at AKS kan holde stengt i skolens planleggingsdager.

''§ 6 (gml § 8) Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året. Dette betyr at det kan være inntil to felles planleggingsdager. Det er rektor som avgjør om det skal avholdes planleggingsdager.''

Å innføre felles planleggingsdager vil kunne legge til rette for et bedre faglig samarbeid mellom aktivitetsskolen og skolen. På denne måten kan de ansatte i både aktivitetsskolen og skolen få en forståelse av hverandres oppgaver og bidra til at alle trekker i samme retning.

Haugen Aktivitetsskole vil derfor ha stengt to dager i uke 33,13.08.2020 og 14.08.2020.

Mvh

Aziz Moquim                                                                                   

Aks-leder Haugen Aktivitetsskole