Kompensasjon for lukkede dager i Aks på grunn av Kovid-19

Med utgangspunkt i paragraf 13 i vedtektene for AKS ble faktura for april stoppet fredag 13.3. Foresatte bes om å betale faktura for mars. Kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid.

Ta kontakt med AKS-leder hvis dere lurer på noe mer.