Gratis halvdagsplass i AKS

Gratis halvdagsplass

Med dette tilbudet kan barnet være på AKS:

  • Hver dag etter skoletid.
  • 12 timer per uke.
  • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom i juli da AKS er stengt.

Heldagsplass til redusert pris

Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis kjernetid kan velge heldagsplass i AKS mot å betale differansen mellom hel- og halvdagsplass. Da kan barnet være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i juli.

En heldagsplass vil koste inntil 923 kroner per måned for barn i 1. klasse. Dette er redusert pris sammenlignet med ordinær pris for AKS.

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse.

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med å innføre gratis kjernetid for skolestarterne er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter.
  • Å øke deltakelsen i AKS.
  • Å heve kvaliteten og sikre et likeverdig tilbud.

Ta gjerne kontakt med Aktivitetsskolen for mer informasjon.

Søknadsskjema - gratis kjernetid