Dette mener foreldrene om Haugen Aktivitetsskole

Brukerundersøkelse AKS

Tabellen under viser Aktivitetsskolens gjennomsnitt i brukerundersøkelsen 2019/2020, Skala 1-5, der 5 er best.

Brukerundersøkelsen Haugen Aks

2019/2020

I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om ferieplaner?

4,5

I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn trives i AKS?

4,3

I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn er trygt i AKS?

4,2

I hvilken grad opplever du at de ansatte i AKS er imøtekommende overfor deg som foresatt?

4,2

I hvilken grad opplever du å få god nok informasjon fra skolen/AKS om hva som kan forventes av aktivitetsskoletilbudet?

4,2

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn aktiviteter innen: Fysisk aktivitet?

4,2

I hvilken grad fikk du god nok informasjon om AKS i forkant av oppstartsukene i august?

4,1

I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter ditt/dine barn deltar i?

4,1

I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om aktivitetstilbudet?

4,1

I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i skolen og AKS?

4,1 

I hvilken grad opplever du at ditt/dine barn har minst en ansatt i AKS de kjenner og er trygge på?

4,1

I hvilken grad er du fornøyd med bredden i aktivitetstilbudet som tilbys ved AKS?

4,1

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn aktiviteter innen: Kunst, kultur og kreativitet?

4,1

I hvilken grad opplever du at AKS bidrar til ditt/dine barns sosiale utvikling?           

4

I hvilken grad opplever du at bemanningen ved AKS er god nok?             

4 

I hvilken grad opplever du at AKS bidrar til ditt/dine barns faglige utvikling?

3,9

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn aktiviteter innen: Natur, miljø og bærekraftig utvikling

3,8

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn aktiviteter innen: Grunnleggende ferdigheter

3,8

I hvilken grad opplever du at kompetansen blant de ansatte ved AKS er god nok?

3,8

I hvilken grad opplever du at AKS tilbyr ditt/dine barn aktiviteter innen: Mat og helse?

3,4

Hvor godt fornøyd er du med tilbudet ditt/dine barn får ved AKS?

4,2

 

Vi har allerede startet arbeidet med å sette inn nødvendige tiltak der det trengs.