Begynne på Haugen skole i august 2019

Glad jente

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena i nært samarbeid med skolen. Den skal tilby læringsstøttende aktiviteter som støtter opp under skolens faglige mål.

Mer informasjon til deg som har barn som begynner på Haugen skole