Nye rutiner for foresatte vedrørende registrering av bankkontonummer.

Dette må gjøres for at vi i Utdanningsetaten skal kunne tilbakebetale penger til deg dersom:

Du en gang skulle være uheldig å betale en faktura til oss 2 ganger

Betaler inn et for høyt beløp til oss

Etaten skal kunne betale kompensasjon for lukkede dager i Aks

Veiledningen ligger i rammen under.

Min Side - veiledning